Cài trợ lý ảo Google cho Raspberry Pi (Google Assistant Pi) [P2]

Phần Tiếp

Sau khi các bạn đã chuẩn bị các bước của phần 1 (tại đây)

Phần 2 này mình sẽ hướng dẫn cách cài trợ lý ảo của bạn vừa tạo ra trên Raspberry Pi

Khuyên bạn nên sử dụng màn hình hoặc VNC thay cho việc dùng SSH để công việc thuận tiện hơn,

Tải dự án mà bạn tạo về Raspberry, Kích hoạt các chế độ của tài khoản Google

Bước 1: Đăng nhập vào Google Cloud thông qua Chromium trên Raspberry

Vào APIs > Credentials chọn tải xuống file mà mình mới tạo

File tải về có đuôi  [ .json ] bạn nên tải về thư mục Download hoặc USB ngoài nhưng hãy nhớ đường dẫn

Bước 2: Kích hoạt điều khiển hoạt động trên Google

Vào trang [ https://myaccount.google.com/activitycontrols ] với tài khoản đăng nhập của dự án kích hoạt tất cả.

Sau khi hoàn tất hãy đóng các cửa sổ ít nhất có thể nhất là khi bạn đang sử sụng VNC để quá trình cài đặt sau ổn định hơn.

 

Cài đặt thư viện Python và cài Google Assistant

Bước 1: Cập nhật phiên bản mới nhất

Sử dụng lênh update và upgrade để luôn kiểm tra bản cập nhập tốt nhất

sudo apt-get update

sudo apt-get dist-upgrade

Bước 2: Cài đặt thư viện Python

sudo apt-get install python3-dev python3-venv

Gọi Pyphon và cài đặt thêm

python3 -m venv env
env/bin/python -m pip install –upgrade pip setuptools

Gọi thư mục Activate

source env/bin/activate

Cài đặt gói Google Assistant vào thư viện Python

Bước 3: Cài đặt Google Assistant

Chạy quyền tác giả OAuther của Google

python -m pip install –upgrade google-auth-oauthlib[tool]

Quan Trọng: Hãy lưu dòng lệnh sau ra một File .txt rồi sửa lại như sau

google-oauthlib-tool –client-secrets /path/to/client_secret_client-id.json –scope https://www.googleapis.com/auth/assistant-sdk-prototype –save –headless

Sửa phần màu xanh [ /path/to/ ] thành đường dẫn File .json bạn vừa tải

Thay thế [ client_secret_client-id.json ] thành tên file json vừa tải

Sửa hoàn tất

copy vào Temiral cửa sổ vừa chạy lệnh

Sau khi chạy file .json với câu lệnh trên Temiral sẽ cho các bạn 1 đường dẫn hãy copy nó và chuyển nó vào trình duyệt Chromium

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tạo dự án rồi đông ý, nó sẽ dẫn đến nơi có 1 dòng code

Kích hoạt code thông qua cửa sổ lệnh vừa rồi là hoàn tất cài đặt

Bước 4: Chạy Google Assistant

Dùng lệnh sau để gọi Trợ lý ảo của bạn

google-assistant-demo

Nếu hiển thị như sau có nghĩa là bạn Fail rồi ^^

Đừng lo hãy tắt cửa sổ này và chạy Pluse Audio bằng lệnh (ở đây)

Và gọi Google trực tiếp

Nếu Temiral hiển thị như sau thì có nghĩa là bạn thành công rồi! ^^

Hãy thử nói [Ok! Google ] hoặc [ Hey! Google ] để trợ lý nhận lệnh của bạn

 

Yeah! Vậy là bạn đã thành công tạo cho mình một trợ lý ảo cho riêng mình rồi, hãy hỏi xem cô ấy biết những gì!

Phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách dạy trợ lý ảo của mình hay đơn giản là thay [Ok Google] bằng [Hey HoRaUs] ….

Có gì không rõ hãy comemt phía dưới! Ủng hộ mình nhé ^^ !!!

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of